Соңғы жаңалықлар
Shomanayda izleniwde bolǵan jınayatshılardı uslawda járdem kórsetken puqaralar sıylıqlandı
Beruniydaǵı Al-fir qorǵanınıń infobotı sındırılǵan
Taksist hám velosiped basqarıwshısı arasındaǵı jánjel boyınsha
«Sudoche -Aqpetki» qorıqxanasında birinshi márte haywanat dúnyası sanaǵı baslandı
NMPI ekinshi qánigelik ushın ótkerilgen imtixan nátiyjeleri járiyalandı
Ayırım tovarlar bajıxana bajıdan azat etiledi
Qaraqalpaq Avtojol: Qońırattaǵı «Qaraqalpaqstan» kóshesi keńeytilmekte
«KINDER» «Master Banni/Bonni» ústinen Monopoliyaǵa qarsı gúresiw komitetine arza jazdı
Múrájatlar haqqındaǵı nızam hújjetlerin buzıw járiyma salıwǵa sebep boladı
Qaraqalpaqstannıń alıs aymaqlarına kómirdi avtotransport arqalı jetkerip beriw jolǵa qóyıladı
Shomanayda topıraq jollarına SHPS tóselmekte
Yoga – ruwxíy keselliklerge em
Beruniyde awır aymaq kósheleri ońlanıp atır
Nókiste 80 nen aslam jasdıń «Jas diyxan ónimleri» agro yarmarkası ótkerildi
Salıqlardı bólip-bólip tólew imkaniyatı beriledi
Xalıqtı dizimge alıwdıń mámleket turmıs dárejesin úyreniwdegi ornı
Kegeylide 15 jasqa kontrakt tólemi tólep berildi
Депутатлық қадағалаўы нәтийжесинде 9 дана вертикал дренаж системалары толық жаңадан қурылды
Búginnen baslap múddetinen aldın dawıs beriw procesi baslanadı
XIX ásirde islengen eski esikler
Tis haqqínda biz bilmegen 11 fakt
Beruniyda sudlanǵan 3 puqara múddetinen aldın shártli túrde jazadan azat etildi
Qaraqalpaqstan Respublikası Transport ministrliginiń imaratında bolıp ótken sudta 40  puqaraǵa tiyisli sharalar kórildi
Awqatlaníw baǵdaríndaǵí 5 haqíyqat
Qaraqalpaqstanda kadastr pasportları endi ID plastik kórinisinde beriledi
Byurokratiyalıq tosıqlardı saplastırıw dáwir talabı
Balalar baqshasındaǵı náwbetti SMS xabar arqalı bilip barıw jolǵa qoyıldı
Qaraqalpaqstan Respublikasında irrigaciya tarawın rawajlandırıw joybarı ámelge asırıladı
Saylaw aldı úgit-násiyatında qanday háreketler qadaǵan etiledi?
Satıp alıw chegin alǵan puqaralar xoshametlenedi
Дүнья жаңалықлар
Спорт жаңалықлар
Технологиялар
Бизнес
Рәсмий бетлер

Өзбекстан Республикасы Президентиниң веб-сайты ҳәм социаллық тармақлардағы рәсмий бетлери


Көп оқылғанлар
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы
Видео жаңалықлар Ҳәммеси ...
Әҳмийетли жаңалықлар Ҳәммеси ...
Суўретли жаңалықлар Ҳәммеси ...
Сизге усынамыз Ҳәммеси ...